Европейски квартал, Брюксел, Белгия

Така наричан Европейски квартал — улиците покрай площад Шуман в Брюксел — е неофициалната столица на Европейски съюз.

Европейска комисия
Европейска комисия.
Европейска комисия
Европейска комисия.
Европейска комисия
знамена пред сградата на Европейска комисия
Европейски квартал, Брюксел, Белгия
Знамена на страни-членки
Знамена на страни-членки.
Знамена на страни-членки
Европейски квартал, Брюксел, Белгия
Европейски квартал, Брюксел, Белгия
Еспланада Солидарност 1980
Еспланада „Солидарност 1980“
Изложба: Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“
Изложба: Наградата за свобода на мисълта „Сахаров“.
Еспланада на Европейски парламент
Еспланада на Европейски парламент.
Площад Люксембург
Площад Люксембург.