Карлово, Пловдивско

Карлово е родният град на Апостола на свобо­дата Васил Левски. Всичко тук е посве­тено на него: монумен­тите, музеите, паметните табели на къщите в стария град. Само това прави Карлово заслужа­ващия да бъде посетен. Обаче, Карлово, както и всеки други места по южните склонове на Стара планина, е много повече от това. Това е дивата и все още непокът­ната природа, зашеме­тяващите гледки и много­бройните планински пътечки, които няма как да изминеш за един уикенд, нито за няколко.

Цетрална ЖП гара Карлово
Цетрална ЖП гара Карлово.
Малка елха
Дъното на Стара река
Ручей
Каменна река
Каменна река
Стара река
Стара река.
Стара река
Малък водопад
Карлово и околностите
Карлово и околностите. Поглед от планината.
Планинския склон
Сградата на банк в центъра на Карлово
„Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“ — Васил Левски
град Карлово, център
Център на града
Карлово, Пловдивско
улица Водопад
Улица „Водопад“